ความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเรา

เพราะทุกกิจกรรมมีความเสี่ยงเราจึงต้องเข้าใจวิธีการเล่นที่ถูกต้อง บ๊าวซ์เป็นสถานที่ออกกำลังกายจึงสามารถที่จะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ เช่นเดียวกันกับกีฬาประเภทอื่นๆ ที่ผู้เล่นต้องทำความเข้าใจและตัดสินใจก่อนที่จะเข้าร่วม การกระโดดบนแทรมโพลีนเองก็มีความเสี่ยง แม้ว่าอุปกรณ์จะมีการป้องกันและดูแลเป็นอย่างดี แต่ความเสี่ยงจะลดลงได้เมื่อผู้เล่น

กระโดดอย่างปลอดภัย
กระโดดตามระดับความสามารถของคุณ
ปฏิบัติตามกฎ
ระวังผู้เล่นท่านอื่น

จุดประสงค์หลักของบ๊าวซ์คือต้องการให้ผู้เล่นมีความสนุกมากที่สุดจากการกระโดดอย่างอิสระ แต่สิ่งที่ต้องคำนึงถึงมากที่สุดเช่นเดียวกันก็คือความปลอดภัยในการกระโดด กฏของเราจึงถูกออกแบบขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุให้มากที่สุด ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 4 ประเภทคือ กฏความปลอดภัยทั่วไป (ต้องปฏิบัติในทุกโซน), กฏความปลอดภัยในโซน Big Bag, กฏความปลอดภัยในโซน The Wall, กฏความปลอดภัยในโซน Slam Dunk และ Dodgeball นอกจากนี้เรายังจัดป้ายแสดงรายละเอียดของกฏและกติกาทั้งหมดไว้ในแต่ละโซน ซึ่งผู้เล่นสามารถอ่านและทำความเข้าใจได้ก่อนเข้าเล่น

กฎความปลอดภัยทั่วไป

หนึ่งคน ต่อหนึ่งแทรมโพลีน
เล่นตามความสามารถ
ไม่กระโดดลงบนขอบแทรมโพลีน
 1. – ผู้เล่นต้องระวังเป็นพิเศษเนื่องจากแทรมโพลีนในโซนนี้จะสามารถกระเด้งได้สูงและมีความเสี่ยงมากกว่าโซนปกติ
  – ผู้เล่นจะต้องมีส่วนสูงเกิน 110 ซม.
  – อย่ากระโดดลงบนขอบแทรมโพลีน
  – เล่นอยู่ภายในระดับความสามารถของตนเอง
  – ผู้เล่น 1 คน ต่อ 1 แทรมโพลีน
  – ห้ามใช้มือลง ให้ลงด้วยเท้าสองข้างเท่านั้น
  พนักงานของ BOUNCE จะคอยดูแลในด้านความปลอดภัย และผู้เล่นต้องปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด
 2. The Wall เป็นโซนสำหรับผู้เล่นที่มีทักษะและความชำนาญแล้ว
  พนักงานของ BOUNCE จะคอยดูแลในด้านความปลอดภัย และผู้เล่นต้องปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด
  – ผู้เล่นจะต้องมีส่วนสูงเกิน 110 ซม.
  – ผู้เล่น 1 คน ต่อ 1 แทรมโพลีน
  – ห้ามกระโดดลงจากผนังหากยังมีผู้เล่นท่านอื่นอยู่บนแทรมโพลีน
  – ผู้เล่นจะยืนอยู่ด้านบนของผนัง ก็ต่อเมื่อผู้เล่นกำลังเล่นแทรมโพลีนอันนั้น
  – ห้ามปีนขึ้นบนกำแพง หากท่านไม่สามารถขึ้นได้โดยการ เดินไต่ผนัง ให้ผู้เล่นลองฝึกฝนความสามารถจากโซนอื่นๆก่อน
 3. – ห้ามกระโดดโดยใช้บริเวณศรีษะหรือท้องลงเป็นส่วนแรก
  – ห้ามเข้าไปเล่นหากยังมีผู้เล่นท่านอื่นอยู่ในช่องทางนั้น
  – การลงที่ปลอดภัยต้องลงด้วยสองเท้า บั้นท้าย และหลังเท่านั้น
  – กางขาและงอเข่าเวลาลงสู่ Big Bag
  – ไม่เล่นเกินความสามารถของตัวเอง
  – นำสิ่งของออกจากกระเป๋าเสื้อและกางเกงก่อนเข้าเล่น
  – เมื่อกระโดดแล้ว ควรออกจากพื้นที่ของ Big Bag ให้เร็วที่สุด
  – ห้ามใช้มือลง
 4. – ห้ามแขวนตัวอยู่บนห่วงหรื่อแป้นบาส
  – อยู่ภายในแทรมโพลีนของตนเอง ไม่กระโดดข้ามช่อง
  – ห้ามกระโดดลงบนขอบแทรมโพลีน
  – ห้ามกระโดดมาจากด้านหลังของแป้น
  – ผู้เล่น 1 คน ต่อ 1 แทรมโพลีน
  – เล่นอยู่ภายในระดับความสามารถของตนเอง
 5. – ผู้เล่นต้องมีความสูง 125 เซนติเมตร (เมื่อถอดรองเท้า) ขึ้นไปเท่านั้น
  – 1 ด่าน สามารถเล่นได้เพียง 1 คน
  – เล่นอย่างปลอดภัย และภายใต้ความสามารถของท่านเท่านั้น
  – บริเวณนี้ กำหนดให้ ผู้เล่นทุกท่านจำเป็นต้องสวมใส่รองเท้าแบบผูกเชือก หรือรัดส้นเท่านั้น
  – โปรดระมัดระวังผู้เล่นท่านอื่นในขณะเล่น กรุณาเว้นระยะห่างระหว่างกันตามความเหมาะสม
  – โปรดเลี่ยงให้ทางผู้เล่นที่ไปได้เร็วกว่าไปก่อน
  – ห้ามปีนป่ายตัวโครงเหล็ก หรือทรัสต์
 6. เป้าหมายคือการทำให้ฝ่ายคู่ต่อสู้ออกจากการแข่งขันจนหมด

  ผู้เล่นจะถูกให้ออกในกรณีที่:
  1. ผู้เล่นโดนปาด้วยลูกบอล ในช่วงที่ต่ำกว่าคอลงไป
  2. คู่ต่อสู้รับบอลที่ผู้เล่นปาได้
  3. ผู้เล่นเข้าไปในเขตแดนของคู่ต่อสู้
  4. ผู้เล่นถือบอลนานกว่า 5 วินาที

  เมื่อถูกให้ออกแล้ว ให้รอเล่นเกมต่อไปในบริเวณขอบสนาม คำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
  สามารถเล่นได้สูงสุด 8 คนต่อทีม
  ห้ามปาบอลใส่ศรีษะคู่ต่อสู้

-เพื่อความปลอดภัย ผู้เล่นต้องใส่ถุงเท้าหนึบ Bounce เพื่อไม่ให้เกิดการลื่น
-ผู้เล่นต้องไม่เล่นเกินความสามารถของตน
-ห้ามกระโดดลงบนขอบของแทรมโพลีน
-ระวังผู้เล่นคนอื่น ๆ และให้ทางผู้เล่นที่ตัวเล็กกว่า
-1 คน ต่อ 1 แทรมโพลีนเท่านั้น
-กระโดดอย่างปลอดภัยและลงด้วยเท้าทั้งสองข้าง
-ไม่เล่นกัน หรือกระโดด 2 คนพร้อมกันใน 1 แทรมโพลีน
-ไม่นำอาหาร และเครื่องดื่ม เข้ามาบริโภคในบริเวณแทรมโพลีน
-ไม่ทำการกระโดดเมื่ออยู่ภายใต้ฤทธิ์ยาหรือแอลกอฮอล์

กฏความปลอดภัยเฉพาะพื้นที่

จูเนียร์ จัมพ์เปอร์

เป็นโซนสำหรับผู้เล่นอายุไม่เกิน 3 ปีหรือความสูงไม่เกิน 110 ซ.ม.
(โดยส่วนใหญ่จะอายุไม่เกิน 6 ปี) จูเนียร์ จัมพ์เปอร์สามารถเล่นได้ในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ให้ในโซน Free Jumping
เพื่อความปลอดภัย พื้นที่นี้ถูกจัดไว้สำหรับผู้เล่นที่ความสูงไม่เกิน 110 ซ.ม. เท่านั้น