ความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเรา

เพราะทุกกิจกรรมมีความเสี่ยงเราจึงต้องเข้าใจวิธีการเล่นที่ถูกต้อง บ๊าวซ์เป็นสถานที่ออกกำลังกายจึงสามารถที่จะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ เช่นเดียวกันกับกีฬาประเภทอื่นๆ ที่ผู้เล่นต้องทำความเข้าใจและตัดสินใจก่อนที่จะเข้าร่วม การกระโดดบนแทรมโพลีนเองก็มีความเสี่ยง แม้ว่าอุปกรณ์จะมีการป้องกันและดูแลเป็นอย่างดี แต่ความเสี่ยงจะลดลงได้เมื่อผู้เล่น

กระโดดอย่างปลอดภัย
กระโดดตามระดับความสามารถของคุณ
ปฏิบัติตามกฎ
ระวังผู้เล่นท่านอื่น

จุดประสงค์หลักของบ๊าวซ์คือต้องการให้ผู้เล่นมีความสนุกมากที่สุดจากการกระโดดอย่างอิสระ แต่สิ่งที่ต้องคำนึงถึงมากที่สุดเช่นเดียวกันก็คือความปลอดภัยในการกระโดด กฏของเราจึงถูกออกแบบขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุให้มากที่สุด ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 4 ประเภทคือ กฏความปลอดภัยทั่วไป (ต้องปฏิบัติในทุกโซน), กฏความปลอดภัยในโซน Big Bag, กฏความปลอดภัยในโซน The Wall, กฏความปลอดภัยในโซน Slam Dunk และ Dodgeball นอกจากนี้เรายังจัดป้ายแสดงรายละเอียดของกฏและกติกาทั้งหมดไว้ในแต่ละโซน ซึ่งผู้เล่นสามารถอ่านและทำความเข้าใจได้ก่อนเข้าเล่น

กฎความปลอดภัยทั่วไป

หนึ่งท่าน ต่อหนึ่งแทรมโพลีน
เล่นตามความสามารถ
ไม่กระโดดลงบนพื้นขอบแทรมโพลีน

กฏความปลอดภัยเฉพาะพื้นที่

กฏความปลอดภัยในโซน Big Bag

ห้ามกระโดดโดยใช้บริเวณศรีษะลงเป็นส่วนแรก

ห้ามเข้าไปเล่นหากยังมีผุ้เล่นท่านอื่นอยู่ในช่องทางนั้น

กระโดดโดยใช้บริเวณหลังและสะโพกเป็นส่วนแรกที่สัมผัส Big Bag

กางขาและงอเข่าเมื่อตกลงสู่ Big Bag

อย่าฝังหรือซ่อนตัวในพื้นที่ของ Big Bag เนื่องจากผู้เล่นท่านอื่นอาจกระโดดมาโดนท่านโดยไม่รู้ตัว

นำสิ่งของออกจากกระเป๋าเสื้อและกางเกงก่อนเข้าเล่น

เมื่อกระโดดแล้ว ควรออกจากพื้นที่ของ Big Bag ให้เร็วที่สุด

กฏความปลอดภัยในโซน Performance

ผู้เล่นต้องระวังเป็นพิเศษเนื่องจากแทรมโพลีนในโซนนี้จะสามารถกระเด้งได้สูงและมีความเสี่ยงมากกว่าโซนปกติ

ผู้เล่นจะต้องมีส่วนสูงเกิน 125 ซม.

อย่ากระโดดลงบนขอบแทรมโพลีน

เล่นอยู่ภายในระดับความสามารถของตนเอง

ผู้เล่น 1 คน ต่อ 1 แทรมโพลีน

ห้ามกระโดดโดยใช้บริเวณศรีษะลงเป็นส่วนแรก

พนักงานของ BOUNCE จะคอยดูแลในด้านความปลอดภัย และผู้เล่นต้องปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด

กฏความปลอดภัยในโซน THE WALL

The Wall เป็นโซนสำหรับผู้เล่นที่มีทักษะและความชำนาญแล้ว

พนักงานของ BOUNCE จะคอยดูแลในด้านความปลอดภัย และผู้เล่นต้องปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด

ผู้เล่นจะต้องมีส่วนสูงเกิน 125 ซม.

ผู้เล่น 1 คน ต่อ 1 แทรมโพลีน

ห้ามกระโดดลงจากผนังหากยังมีผู้เล่นท่านอื่นอยู่บนแทรมโพลีน

ผู้เล่นจะยืนอยู่ด้านบนของผนัง ก็ต่อเมื่อผู้เล่นกำลังเล่นแทรมโพลีนอันนั้น

ห้ามปีนขึ้นบนผนัง หากท่านไม่สามารถขึ้นได้โดยการ เดินไต่ผนัง ให้ผู้เล่นลองฝึกฝนความสามารถจากโซนอื่นๆก่อน

กฏความปลอดภัยในโซน Slam dunk

ห้ามแขวนตัวอยู่บนห่วงหรื่อแป้นบาส

อยู่ภายในช่องทางของตนเอง ไม่กระโดดข้ามช่อง

ห้ามกระโดดมาจากด้านหลังของแป้น

ผู้เล่น 1 คน ต่อ 1 แทรมโพลีน

เล่นอยู่ภายในระดับความสามารถของตนเอง

กฏและกติกาการเล่น Dodgeball

สามารถเล่นได้สูงสุด 8 ท่านต่อ 1 ทีม

ท่านสามารถป้องกันลูกบอลจากฝั่งตรงข้าม ได้โดยใช้ลูกบอลที่อยู่ในมือ

เชื่อฟังคำตัดสินของกรรมการ

เมื่อถูกให้ออกแล้ว ต้องรอเล่นในเกมส์ถัดไปที่บริเวณขอบสนาม

ผู้เล่นจะถูกให้ออกในกรณีที่:

ผู้เล่นโดนกระแทกด้วยลูกบอล

ผู้เล่นจับลูกบอลที่ลอยอยู่ ก่อนที่บอลนั้นจะสัมผัสพื้นหรือผนัง

ผู้เล่นปาลูกบอลโดนศรีษะของผู้เล่นท่านอื่น

ผู้เล่นเดินข้ามเขตแดนของตนเอง

ผู้เล่นถือลูกบอลนานเกินกว่า 10 วินาที

ถุงเท้า BOUNCE

เพื่อความปลอดภัยสูงสุด ลูกค้าทุกท่านจึงต้องสวมใส่ถุงเท้า BOUNCE เท่านั้น