สแลมดั๊งค์

เมื่อการกระโดดชู้ตลูกบาสเกตบอลลงห่วงเป็นความใฝ่ฝันของหลายๆคน แป้นบาสกับสนามแทรมโพลีนจึงตอบสนองความสนุกนี้ให้ทุกคนได้ ฝึกขั้นแรกด้วยการบ๊าวซ์ทรงตัว และพัฒนาการบ๊าวซ์ให้สูงขึ้น ปกติจะบ๊าวซ์ 3 ครั้งเพื่อชู้ตลูกบาสลงห่วง เมื่อคุ้นเคยก็จะสามารถเพิ่มท่วงท่าให้เท่ห์และสนุกมากยิ่งขึ้น สแลมดั๊งค์— โซนยอดฮิตพิชิตใจวัยรุ่นบ๊าวซ์

@BounceincTHAILAND