โซน ฟรีจัมพ์ปิ้ง

โซนนี้ จัดว่าเป็นโซนหลักของบ๊าวซ์ ประกอบด้วยผืนแทรมโพลีนกว่า 30 ผืนเชื่อมต่อกันเป็นแทรมโพลีน อารีน่าขนาดใหญ่ พร้อมขอบกั้นมาตรฐานบ๊าวซ์เพื่อความปลอดภัยของผู้เล่น จึงสามารถบ๊าวซ์ได้เต็มที่อย่างเป็นอิสระ หรือบ๊าวซ์จาก แทรมโพลีนผืนหนึ่งไปอีกผืนหนึ่งจนสุดฝั่ง ท่วงท่าล่องลอยกลางอากาศสะกดทุกสายตา โซนนี้จึงเหมาะสำหรับการฝึกซ้อมทั่วไป โดยไม่ต้องเป็นมืออาชีพ

@BounceincTHAILAND