ดอดจ์บอล

สนุกทวีคูณเมื่อเล่นดอดจ์บอลบนผืนแทรมโพลีน บ๊าวซ์ ประเทศไทย มีสนามดอดจ์บอลแทรมโพลีน 2 สนาม เล่นได้รอบละ 16 คน(2 ทีม) เกมส์ดอดจ์บอล “ปาไล่หลบ” เพื่อค้นหาผู้ที่คล่องแคล่วที่สุด ที่สามารถบ๊าวซ์หลบหลีกจากการถูกปา

ลูกดอดจ์บอล (ลูกบอลลักษณะนิ่มๆ) และปาคนอื่นให้โดนออก จนเหลือเป็นผู้ชนะคนสุดท้าย ทักษะที่ได้จากการเล่นดอดจ์บอล คือการมีไหวพริบและคล่องแคล่ว สามารถจัดเป็นการแข่งขันได้สำหรับกิจกรรมของบริษัท และของโรงเรียน

@BounceincTHAILAND

    กติกาการเล่นดอดจ์บอล                               

  • แบ่งออกเป็น 2 ทีมๆละไม่เกิน 8 คน
  • ปาลูกดอดจ์บอลให้โดนผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม
  • ผู้เล่นต้องใช้บอลในมือของตัวเองปัดลูกบอลที่ปามาให้พ้นตัว
  • เมื่อลูกบอลโดนตัว ให้ออกจากสนาม

    ผู้ที่ต้องออกจากสนามตัดสินจาก        อะไรบ้าง

  • ถูกลูกดอดจ์บอลปาโดนร่างกาย
  • ผู้เล่นรับและปาบอลของผู้เล่นฝั่งตรงข้าม
  • เมื่อปาลูกดอดจ์บอลไปโดนศีรษะของผู้อื่น
  • เมื่อล้ำเส้นแดนกลาง (เส้นแบ่งฝ่าย)
  • เมื่อถือลูกดอดจ์บอลเกิน 10 วินาที