ซุปเปอร์แทรม

แทรมโพลีนผืนใหญ่ขนาดสี่เหลี่ยมจตุรัส 5×5 เมตร ผู้ที่มีทักษะการบ๊าวซ์ขั้นแอดว๊านซ์จะยิ่งสะใจกับการลอยขึ้นสูงจากจังหวะการบ๊าวซ์ทั้งด้วยเท้าและแผ่นหลัง

@BounceincTHAILAND